สล็อตแตกง่าย ท่ามกลาง ‘ทางตันทางการเมือง’ ในบุรุนดี คณะมนตรีความมั่นคงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรง

สล็อตแตกง่าย ท่ามกลาง 'ทางตันทางการเมือง' ในบุรุนดี คณะมนตรีความมั่นคงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรง

วันนี้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดง สล็อตแตกง่าย “ความกังวลอย่างยิ่ง” ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในบุรุนดี รวมถึงจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นและรายงานการทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการวิสามัญฆาตกรรม และขอเรียกร้องให้รัฐบาลและทุกฝ่ายยุติและปฏิเสธความรุนแรงดังกล่าวทันทีในแถลงการณ์ที่อ่านโดยเอกอัครราชทูต Amr Abdellatif Aboulatta แห่งอียิปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาในเดือนสิงหาคม หน่วยงานทั้ง 15 ชาติ

ได้เน้นย้ำถึงความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลง 

อย่างต่อเนื่อง “โดยมีผู้พลัดถิ่นภายในเกือบ 202,000 คน มีผู้ต้องการความช่วยเหลือ 3 ล้านคน และชาวบุรุนดีมากกว่า 416,000 คนที่แสวงหาที่ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้าน […] ซึ่งเป็นผลมาจากความอับจนทางการเมืองของประเทศ”

คณะมนตรีชมเชยประเทศเจ้าภาพสำหรับความพยายามของพวกเขา และรัฐบาลระดับภูมิภาค “เคารพพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานะของผู้ลี้ภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าการกลับมาของพวกเขาเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยอิงจากการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและในความปลอดภัยและศักดิ์ศรี”

นอกจากนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อข้อความสาธารณะทั้งหมดที่ยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชังต่อกลุ่มต่างๆ “รวมถึงการเรียกร้องให้มีการบังคับให้หญิงและเด็กหญิงต้องตั้งครรภ์” และเรียกร้องให้รัฐบาลและทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและประณามคำพูดแสดงความเกลียดชังใดๆ

คณะมนตรีความมั่นคงย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ “บ่อนทำลายอย่างจริงจัง” ผลประโยชน์ที่ได้รับจากข้อตกลงอะรูชาปี 2000 โดยมี “ผลเสียหายร้ายแรงต่อบุรุนดีและภูมิภาคโดยรวม”

คณะมนตรีฯ ย้ำเจตนารมณ์ที่จะดำเนินมาตรการที่เป็นเป้าหมายต่อผู้ดำเนินการทั้งหมดทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคงของบุรุนดี และเน้นย้ำว่า “ความสำคัญสูงสุดในการเคารพจดหมายและเจตนารมณ์ของข้อตกลงอารูชา” ที่ได้ช่วย เพื่อรักษาความสงบสุขในชาติหนึ่งทศวรรษ

“คณะมนตรีความมั่นคงเรียกร้องให้รัฐบาลบุรุนดีร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติ ในลักษณะที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน” ถ้อยแถลงระบุ

ในเรื่องนั้น สภาได้ย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าที่สำคัญในการส่งผู้สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของสหภาพแอฟริกา โดยสังเกตว่าจนถึงขณะนี้มีเพียง 40 คนจากอดีตและอีก 8 คนเท่านั้นที่ถูกส่งไปบุรุนดี

ย้ำความรับผิดชอบหลักของรัฐบาลในการประกันความมั่นคงในอาณาเขตของตนและปกป้องประชากร โดยเคารพต่อหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐบาลยังเรียกร้องให้รัฐต่างๆ ในภูมิภาคนี้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตในบุรุนดีและ ละเว้นจากการสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหวด้วยอาวุธในทางใดทางหนึ่ง
สล็อตแตกง่าย