เว็บสล็อต อาหารในอนาคตของคุณจะเติบโตด้วยน้ำเสีย

เว็บสล็อต อาหารในอนาคตของคุณจะเติบโตด้วยน้ำเสีย

ในโลกที่ขาดแคลนน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เว็บสล็อต ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการรีไซเคิลน้ำที่เราใช้ไปแล้วจะต้องกลายเป็นเรื่องปกติ ส่วนหนึ่งจะหมายถึงการใช้น้ำเสียเพื่อช่วยในการปลูกอาหารที่เราต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราเคยรู้สึกสบายใจไหมที่จะใช้น้ำเสียเพื่อผลิตอาหาร?

ความจริงก็คือสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่จำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากอันตรายจากการใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด

การใช้น้ำเสียเพื่อการผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำและต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม การเติบโตของประชากรแบบทวีคูณและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้น้ำในหลายภูมิภาค ตั้งแต่ตะวันออกกลางไปจนถึงแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา ชุมชนท้องถิ่นจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน

หากใช้อย่างเหมาะสม น้ำเสียสามารถให้สารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและทำหน้าที่ทดแทนปุ๋ยแร่ธาตุ แต่ควรใช้เพื่อการเกษตรหลังจากได้รับการบำบัดแล้วเท่านั้น น่าเสียดาย ในหลายภูมิภาคของโลก ความเป็นจริงยังห่างไกลจากความเป็นจริง

นโยบายการเกษตรและน้ำไม่ได้กล่าวถึงภัยคุกคามโดยธรรมชาติที่เกิดจากการใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดเพื่อการชลประทานอย่างเพียงพอ บ่อยครั้ง สารอันตรายในรูปของโลหะหนัก สารปนเปื้อนอินทรีย์ เชื้อโรค หรือแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะสามารถพบได้ในน้ำเสีย สิ่งเหล่านี้สะสมในดิน พืชผล และน้ำบาดาล จึงผ่านเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

หากมีหลักฐานบ่งชี้ภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เหตุใดเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดเพื่อการชลประทาน

ในประเทศกำลังพัฒนา การใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรใช้เพื่อชลประทานพืชผลโดยไม่ต้องใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านสาธารณสุข

การขาดแคลนน้ำที่มากขึ้นหมายถึงเกษตรกรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันไปใช้น้ำเสียเพื่อการชลประทาน

ปัจจุบัน น้ำเสียมีการชลประทานระหว่าง 1.5% ถึง 6.6% ของพื้นที่การเกษตรทั่วโลก อาหาร ประมาณ10% ของโลกผลิตขึ้นโดยใช้วิธีปฏิบัติ แต่ไม่ทราบขอบเขตที่แท้จริงของน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดซึ่งถูกใช้อย่างผิดกฎหมายเพื่อการเกษตร

หุบเขา Mezquital ในเม็กซิโกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญหาที่เกี่ยวข้อง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดที่ไม่เพียงพอทำให้เกษตรกรในหุบเขาใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดจากเม็กซิโกซิตี้เพื่อการชลประทาน กว่าศตวรรษแล้วที่แนวทางปฏิบัตินี้ได้ช่วยปลูกพืชผลในท้องตลาดด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

แต่ประโยชน์เหล่านี้ต้องแลกมาด้วย สุขภาพ ของประชากร การใช้น้ำที่ปนเปื้อนในการเจริญเติบโตของพืชส่งผลให้เกิดโรคทางเดินอาหารอย่างรุนแรงและมะเร็งในชุมชนท้องถิ่น ทารก เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเอชไอวี/เอดส์มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ Mezquital Valley มีอัตราการเกิดมะเร็งไตสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับการเกิดโรคพยาธิหรือการติดเชื้อ Giardia ในเด็ก

เกษตรกรในหุบเขา Mezquital ใช้น้ำเสียมานานนับศตวรรษ

โดยการพัฒนากลยุทธ์การสุขาภิบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่มีการลดปริมาณมลพิษทางน้ำในขณะที่รักษาประโยชน์ของสารอาหารไว้ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ได้มีการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจสำหรับคุณภาพน้ำ แต่ชาวหุบเขายังคงสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ประสบการณ์ของประเทศอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงยังต้องดิ้นรนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมด เป็นที่ทราบกันดีว่าการปรากฏตัวของมลพิษที่เกิดขึ้นใหม่และแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในน้ำเสียเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถหลบหนีการบำบัดน้ำเสียแบบเดิมได้

จำเป็นต้องพูด สารปนเปื้อนเหล่านี้แม้ในระดับความเข้มข้นต่ำ เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ เราต้องการเทคโนโลยีและการเฝ้าติดตามที่มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองที่รวดเร็ว เพื่อรักษาชุมชนให้ปลอดภัย

ไม่มีทางหนีความจริงที่ว่าอาหารในอนาคตของเราจะปลูกโดยใช้น้ำเสีย ชุมชนท้องถิ่นเช่นใน Mezquital Valley สามารถทำได้มากเพื่อปกป้องตนเองเท่านั้น กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลต้องได้รับการประเมินควบคู่ไปกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับอันตรายของน้ำเสียที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ จากนั้นจึงสามารถใช้น้ำเสียในการเกษตร ได้อย่างปลอดภัยเพื่อ กระตุ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกที่ขาดแคลนน้ำของเรา เว็บสล็อต